Ny domænelov gældende fra 1. marts 2014

Den nye domænelov træder i kraft den 1. marts 2014 og erstatter den hidtidige domænelov fra 2005. Den nye domænelov medfører en række ændringer i forhold til den hidtidige regulering. Læs den nye lov her.

Krav til registrantoplysninger

Den nye domænelov indfører bl.a. skærpede krav til administrator i forhold til at sikre, at registranter kan få hemmeligholdt oplysninger om navn, adresse og telefonnummer i WHOIS-databasen, såfremt disse oplysninger er undtaget fra offentlighed i henhold til anden lovgivning, herunder lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven).

Administrator skal også sikre, at registranternes oplysninger i hele registreringsperioden er retvisende, opdaterede og gjort offentligt tilgængelige i WHOIS-databasen i det omfang, det er teknisk muligt og rimeligt.

Denne del af reglerne træder i kraft den 1. marts 2015, dvs. ét år efter lovens ikrafttrædelse. Ultimo 2014 vil DIFO og DK Hostmaster informere om, hvad implementeringen af de nye regler i praksis vil betyde for administrationen af domænenavne hos DK Hostmaster.

Valg mellem forlængelse af tilladelse eller nyt udbud

Den nye domænelov giver som noget nyt mulighed for, at erhvervs- og vækstministeren, i forbindelse med udløbet af en tilladelse til administration af .dk, kan vælge mellem enten at forlænge den eksisterende tilladelse, eller træffe beslutning om at afholde udbud over administrationen.

Ministerens beslutning skal træffes på baggrund af en forudgående offentlig høring, som skal klarlægge internetsamfundets holdning til spørgsmålet.

Samtidig med vedtagelsen af den nye domænelov iværksatte Erhvervsstyrelsen en høring over den DIFO og DK Hostmasters nuværende administration af .dk.

Læs mere her: https://www.dk-hostmaster.dk/udmeldinger-over-tid/aktuelt/artikel/ny-domaenelov-vedtaget/